K a n c e l a r i a r a d c y p r a w n e g o

M a g d a l e n a K u l i k
DLA FIRM

W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie nasze relacje z Klientami opieramy przede wszystkim na
pełnym zrozumieniu specyfiki ich działalności, celów
i potrzeb biznesowych.
W swojej pracy Kancelaria kieruje się najwyższymi standardami etycznymi oraz profesjonalizmem
świadczonych usług. W ramach współpracy z Klientem biznesowym proponujemy możliwość zlecenia
nam stałej obsługi prawnej lub zleceń jednostkowych do prowadzenia konkretnej sprawy.
Celem zapewnienia  jak najbardziej kompleksowej obsługi Kancelaria współpracuje z innymi
adwokatami, radcami prawnymi, tłumaczami i specjalistami z okolic Trójmiasta i Wejherowa.

Specjalizujemy się w szczególności:

• prawo cywilne, handlowe,
• prawo spółek, prawo gospodarcze,
• prawo pracy,
• nieruchomości,
• postępowanie sądowe,
  
                                                                            
Oferta

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Kancelaria świadczy usługi prawne dla Klientów indywidualnych poprzez reprezentację przed sądami
powszechnymi, w tym w postępowaniu administracyjnym, jak również innymi organami administracji, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych oraz projektów umów i innych pism na życzenie Klienta.


Specjalizujemy się w szczególności:

• prawo rodzinne,
• prawo spadkowe,
• prawo rzeczowe,
• prawo pracy,
• prawo zobowiązań,
• prawo budowlane,
więcej
więcej
Kancelaria radcy prawnego

Magdalena Kulik

ul. Zielona 19,
84-120 Władysławowo

tel: +48 505 77 67 98
fax: +48 58 727 97 40

e-mail: kancelaria.kulik@wp.pl
www.kancelariakulik.pl