K a n c e l a r i a r a d c y p r a w n e g o

M a g d a l e n a K u l i k
Specjalizujemy się w szczególności:

Prawo rodzinne:
- ustalenie, ograniczenie, pozbawienie władzy
  rodzicielskiej,
- ustalenie kontaktów z dzieckiem
- alimenty,
- rozwód,
- separacja,
- ustroje majątkowe, w tym podział majątku
  pomiędzy byłymi małżonkami.


Prawo spadkowe:

- stwierdzenie nabycia spadku, w tym z  
  dobrodziejstwem inwentarza,
- podział spadku.


Prawo rzeczowe:
- nabycie nieruchomości, w tym drodze zasiedzenia,
- zniesienie współwłasności.

                                                                        
Oferta dla klientów indywidualnychPrawo pracy:
- wszelkiego rodzaju spory z zakresu prawa pracy.

Prawo zobowiązań:
- opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych,
- roszczenia odszkodowawcze.


Prawo budowlane:
- Problematyka samowoli budowlanej.

                                                                        
Kancelaria radcy prawnego

Magdalena Kulik

ul. Zielona 19,
84-120 Władysławowo

tel: +48 505 77 67 98
fax: +48 58 727 97 40

e-mail: kancelaria.kulik@wp.pl
www.kancelariakulik.pl