K a n c e l a r i a r a d c y p r a w n e g o

M a g d a l e n a K u l i k
Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo w formie umowy z Klientem i zależy od:

-rodzaju zlecenia,
   -terminu wykonania,
      -wartości przedmiotu sprawy,
         -nakładu pracy.
                                                                        
HonorariumKancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

-System wynagrodzenia indywidualnego - wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej
  zleconej usługi;

-System wynagrodzenia ryczałtowego - stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość
  wynagrodzenia jest stała i określa stawkę miesięczną;

-System z premią za sukces - w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może
  być premia za wynik sprawy.


                                                                        
Kancelaria radcy prawnego

Magdalena Kulik

ul. Zielona 19,
84-120 Władysławowo

tel: +48 505 77 67 98
fax: +48 58 727 97 40

e-mail: kancelaria.kulik@wp.pl
www.kancelariakulik.pl