K a n c e l a r i a r a d c y p r a w n e g o

M a g d a l e n a K u l i k
Specjalizujemy się w szczególności:

Prawo cywilne, handlowe:
- przygotowanie projektów umów oraz opiniowanie    
  umów proponowanych przez Klienta, negocjacje i
  prowadzenie procesu zawierania umów handlowych,


Prawo spółek, prawo gospodarcze:
- sprawy korporacyjne z zakresu prawa spółek, w tym
  organizacja zgromadzeń organów wspólników spółek,
- przygotowanie projektów aktów wewnętrznych,
  regulaminów, uchwał, umów i statutów, łączenie i  
  przekształcenia spółek,
- zakładanie i rejestracja spółek, w tym przygotowanie
  stosownych umów i procedur rejestracyjnych, 
  przygotowanie dokumentacji w zakresie dokonywania
  wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,


Prawo pracy:

- przygotowywanie wzorów umów o pracę oraz innego
  rodzaju umów związanych z zatrudnianiem 
  pracowników i współpracowników, w tym umów o
  zakazie konkurencji oraz umów o zachowaniu
  poufności,
- przygotowywanie regulaminów pracowniczych,
- rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy, w tym
  reprezentacja w postępowaniach przed sądami pracy.

Nieruchomości:
- obsługa transakcji sprzedaży i nabywania
  nieruchomości,
- przygotowywanie projektów umów, w tym o nadzór
  inwestorski, o roboty budowlane w systemie
  generalnego wykonawstwa,
- nadzór nad przebiegiem transakcji.
                                                                        
Oferta dla firmPostępowanie sądowe:

- reprezentacja we wszelkiego rodzaju postępowaniach
  sądowych związanych z działalnością prowadzoną
  przez Klienta,
- przygotowanie pozwów oraz wszelkich innych
  pism procesowych,
- reprezentowanie w postępowaniach odwoławczych, 
  przygotowanie apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych.


Postępowanie administracyjne:

- reprezentacja w postępowaniach przed organami
  administracji i przed sądami administracyjnymi,
- reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi i ZUS.


Windykacja należności:
- reprezentacja w postępowaniu upominawczym,
  nakazowym i uproszczonym,
- reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
- dochodzenie roszczeń od członków zarządu
  zadłużonych spółek.


Inne:

- bieżące konsultacje we wszystkich sprawach
  związanych z działalnością Klienta,
- przygotowanie analiz i opinii prawnych.                                                                        
Kancelaria radcy prawnego

Magdalena Kulik

ul. Zielona 19,
84-120 Władysławowo

tel: +48 505 77 67 98
fax: +48 58 727 97 40

e-mail: kancelaria.kulik@wp.pl
www.kancelariakulik.pl